Computerspecialist én recherchebureau voor de regio West-Brabant en Tholen.

Recherchebureau

IP-onderzoeker is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkend particulier recherchebureau. Dit wil zeggen dat IP-onderzoeker in opdracht onderzoeken naar derden mag uitvoeren. Hier zijn echter wel een aantal spelregels aan verbonden. We moeten ons hierbij aan de wet en de Privacygedragscode houden en de mate van inbreuk op de privacy van de onderzochte personen moet in verhouding staan tot het gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever, om de belangrijkste punten maar even te noemen.

Onafhankelijk, discreet en objectief

IP-onderzoeker is volledig onafhankelijk.

IP-onderzoeker is 100% discreet. Wij delen alleen informatie met degene die ons de onderzoeksopdracht heeft gegeven of personen die door de opdrachtgever zijn gemachtigd.

IP-onderzoeker streeft naar waarheidsvinding. Wij rapporteren dan ook alleen objectieve feiten die binnen het kader van het onderzoek passen.

Specialisatie: digitaal onderzoek

Onze specialiteit is digitaal onderzoek. We hebben dan ook meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van computers, telefoons, netwerken en internet.

Een digitaal onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een onderzoek op internet (bijvoorbeeld in social media), onderzoek van media zoals computers, harde schijven, usb-sticks, geheugenkaarten, navigatieapparatuur, camera's en GPS-trackers of een onderzoek in een bedrijfsnetwerk (bijvoorbeeld naar het gebruik van het netwerk, e-mail of andere faciliteiten).

Cybersecurity

Wij zijn, naast digitaal onderzoek, ook gespecialiseerd in het uittesten van uw cybersecurity. In opdracht kunnen wij penetratietesten op uw eigen systemen uitvoeren, met het doel om eventuele gaten in de beveiliging aan te tonen. Ook hierbij gaan we weer volledig discreet te werk en worden de resultaten uitsluitend met de opdrachtgever of gemachtigden gedeeld.

Vergunning verstrekt door: