Computerspecialist én recherchebureau voor de regio West-Brabant en Tholen.

Recherchebureau

IP-onderzoeker is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkend particulier recherchebureau. Dit wil zeggen dat IP-onderzoeker in opdracht onderzoeken naar derden mag uitvoeren. Hier zijn echter wel een aantal spelregels aan verbonden. We moeten ons hierbij aan de wet en de Privacygedragscode houden en de mate van inbreuk op de privacy van de onderzochte personen moet in verhouding staan tot het gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever, om de belangrijkste punten maar even te noemen.

Onafhankelijk, discreet en objectief

IP-onderzoeker is volledig onafhankelijk.

IP-onderzoeker is 100% discreet. Wij delen alleen informatie met degene die ons de onderzoeksopdracht heeft gegeven of personen die door de opdrachtgever zijn gemachtigd.

IP-onderzoeker streeft naar waarheidsvinding. Wij rapporteren dan ook alleen objectieve feiten die binnen het kader van het onderzoek passen.

Specialisatie: digitaal onderzoek

Onze specialiteit is digitaal onderzoek. We hebben dan ook meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van computers, telefoons, netwerken en internet.

Een digitaal onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een onderzoek op internet (bijvoorbeeld in social media), onderzoek van media zoals computers, harde schijven, usb-sticks, geheugenkaarten, navigatieapparatuur, camera's en GPS-trackers of een onderzoek in een bedrijfsnetwerk (bijvoorbeeld naar het gebruik van het netwerk, e-mail of andere faciliteiten).

Cybersecurity

Wij zijn, naast digitaal onderzoek, ook gespecialiseerd in het uittesten van uw cybersecurity. In opdracht kunnen wij penetratietesten op uw eigen systemen uitvoeren, met het doel om eventuele gaten in de beveiliging aan te tonen. Ook hierbij gaan we weer volledig discreet te werk en worden de resultaten uitsluitend met de opdrachtgever of gemachtigden gedeeld.

Vergunning verstrekt door:

E-mail / telefoon

Stuur ons een e-mail of bel ons. Als wij denken dat we u van dienst kunnen zijn dan maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens het gratis intakegesprek kunnen we vaststellen welke onderzoeken we kunnen en mogen uitvoeren. Verder bepalen we of wij de juiste expertise voor u in huis hebben.

Plan van aanpak en offerte

De volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak en offerte. 

Onderzoek

Als u akkoord gaat met het plan van aanpak en de offerte, wordt het onderzoek opgestart en, op de afgesproken momenten, nemen we contact met u op om de voortgang te bespreken.

Rapportage

Zodra het onderzoek geheel is afgerond, stellen we een eindrapport op.

Wij werken met een uurtarief. Afhankelijk van het soort onderzoek en de benodigde apparatuur/speciale software ligt het uurtarief tussen de € 70,- en € 100,- (per onderzoeker en exclusief 21% BTW). 

Uiteraard geven wij u van tevoren een prijsopgave en kunt u ook aangeven hoeveel tijd wij maximaal mogen besteden.