Slecht of niet-functionerende netwerkverbindingen kunnen een bron van frustratie zijn, voor zowel de gebruikers als voor de netwerkbeheerder. Door de hoeveelheid data en complexiteit is de oorzaak van dit soort issues helaas vaak lastig te vinden.

Help is on its way

IP-onderzoeker is gespecialiseerd in het oplossen van netwerkproblemen. Door het monitoren van het netwerkverkeer en het analyseren van configuraties, kunnen we meestal snel vaststellen waar het probleem zit en wat de mogelijke oorzaak is.

Netwerkproblemen kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door fouten in de:

 • DHCP configuratie
 • DNS configuratie
 • Routing
 • Forward / access rules
 • Source / destination NAT rules
 • MTU instelling
 • Software configuratie

Verder kunnen ook defecte kabels of apparaten de oorzaak van verschillende voorkomende problemen zijn. Daarnaast worden performance problemen van de server of de client ten onrechte regelmatig voor netwerkproblemen aangezien. 

Network security

Naast het oplossen van netwerkproblemen, kunnen wij u ook ondersteunen bij diverse taken met betrekking tot netwerkbeveiliging:

 • Intrusion detection
 • Herkennen van ongewenst netwerkverkeer
 • Loggen van netwerkverkeer voor (netwerk) forensisch onderzoek
 • Vastleggen van netwerkverkeer als digitaal bewijsmateriaal
 • Passieve discovery van het netwerk, operating systems en open poorten
 • Testen van firewalls

Optimalisering

 • Analyse van het gebruik van de beschikbare bandbreedte
 • Bepalen van de beste packetgrootte
 • Controleren van responstijden

Applicatie analyse

 • Analyseren van de voor een applicatie benodigde bandbreedte
 • Vaststellen van de voor een applicatie benodigde poorten en protocollen

Wilt u gebruik maken van onze diensten? Lees verder

Network troubleshooting