Bedrijven lopen steeds vaker tegen misstanden aan waarbij gebruik wordt gemaakt van computers of andere digitale media. Onderzoek naar deze misstanden vereist veel kennis die doorgaans niet intern beschikbaar is. Door onze ruime ervaring op het gebied van computers en netwerken kunnen wij digitaal bewijsmateriaal opsporen en vastleggen.

Wij kunnen, onder andere, onderzoek doen naar de onderstaande onderwerpen.

Manipulatie van digitale gegevens

Vanwege diverse redenen worden digitale gegevens gemanipuleerd. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen de gegevens van een digitale tachograaf in verband met overtredingen van de rijtijdenwet of aanpassingen aan onderzoeksresultaten. 

Misbruik computerrechten

Wanneer ter beschikking gestelde computers door werknemers voor andere doeleinden worden gebruikt dan afgesproken is, dan is er sprake van misbruik van computerrechten. Dit is ook het geval wanneer men zich toegang verschaft tot gegevens waarop men geen recht heeft. 

Diefstal bedrijfsgegevens

Diefstal van bedrijfsgegevens komt met enige regelmaat in het nieuws en kan ernstige derving van inkomsten of reputatieschade tot gevolg hebben.

Datalekken

Bij datalekken is er over het algemeen geen sprake van opzet maar is het wel van groot belang om de oorzaak te achterhalen.

Wilt u gebruik maken van onze diensten? Lees verder